• Monitorovacie stanice

 • Microstation
  • micro::station pre pitnú vodu
   Micro::station pre pitnú vodu je navrhnutá pre online monitorovanie parametrov kvality vody v čistom médiu. Plne modulárna mikrostanica kombinuje s::can zariadenia pre kompaktný a univerzálny systém.

  • micro::station pre odpadovú vodu
   Micro::station je navrhnutá na online monitorovanie parametrov kvality vody v odpadovej vode.

  • nano::station
   nano::station urobí prevrat v online monitorovani kvality vody hlavne v opustených fabrikách alebo dokonca pri ochrane jednej budovy.


 • Spectrometer – sondy

  Všetky sondy pracujú na rovnakom meracom princípe – Spektrometria. Spektrometrické sondy su jediné svojho druhu vo svete, ktoré sú schopné merať optické spektrum od 200 do 750nm priamo v kvapaline.

 • Microstation
  • spectro::lyser
   Spectro::lyser™ meria celé absorpčné spektrum a je využívaný mnohými poskytovaľmi pitnej vody po celom svete, ako kľúčový komponent pri monitorovaní vody. Toto zariadenie so schopnosťou merať a analyzovať celé absorpčné spektrum umožňuje detekciu veľkého množstva organických substancií.

  • carbo::lyser
   carbo::lyser ideálny pre merania zostatku organického uhlíka, reprezentovaného parametrami ako SAC, T(D)OC, COD, alebo BOD, a zároveň aj zakalenie/ koncentráciu častíc. Široké využitie – od čistej vody až po priemyselné odpadové vody.

  • color::lyser
    color::lyser je špecializovaný online monitor farby. Je schopný presne zmerať zafarbenie, poskytujúc pravé i zdanlivé farby v Hazenových jednotkách. Využíva kompentáciu zakalenia na výpočet Pravej farby a navyše aj zakalenie a teplotu.
    
  Microstation
  • multi::lyser
    multi::lyser je kombináciou carbo::lysera a nitro::lysera. To znamená, že multi::lyser je schopný merať organický uhlík a nitrát v mnohých pre-definovaných aplikáciách. Ideálny je pre povrchovú, podzemnú a pitnú vodu.

  • nitro::lyser
   škála aplikácií od (ultra) čistej vody v rozsahu μg/l až po industriálne odpadové vody v rozsahu g/l. Zobrazená koncentrácia nitrátu nie je senzitívna na krížové vplyvy z iných skupín substancií ako napr. Organický uhlík alebo celkové častice.

  • ozo::lyser
   je optimalizovaný na determinovanie koncentrácie ozónu rozpusteného vo vode. Ponúka atraktívnu alternatívu miesto klasických elektrochemických senzorov ozónu.

  • sulfi::lyser
   sulfi::lyser je ideálny na meranie TSS & HS & NO3-N a v kombinácii s con::cube ukončením a dodatočným pH::lyserom, môže byť tiež použitý na meranie H2S.

  • uv::lyser
   uv::lyser poskytuje absorpciu pri 254nm, či už s alebo bez kompenzácie zakalenia. V závislosti od aplikácie taktiež meria množstvo častíc, najmä v povrchovej, podzemnej, pitnej či odpadovej vode.


 • i::scan

  i::scan – nová miniatúrna multi-parametrová spektrofotometrická sonda na monitorovanie kvality vody najmä v malých “ľudoprázdnych“ fabrikách, alebo dokonca zabezpečenie jednoduchých budov . toho nové zariadenie kombinuje vysoký výkon s multi-frekvenčným spektrometrom s oveľa nižšími nákladmi v porovnaní s jednoduchými fotometrami!
  Microstation
  • i::scan_turbidity

  • i::scan_UV254

  • i::scan_color

  • i::scan_color+TOC • Optické senzory

  Všetky s::can senzory sú vopred kalibrované a nevyžadujú žiadne testovanie – všetky môžu byť používané nepretržite (online) a priamo vo vode (in situ). Princíp “zapoj a meraj“ sa vyhýba komplexným inštalačným procedúram na mieste a tým nielen šetrí čas počas počiatočnej prevádzky, ale taktiež redukuje zamedziteľné chyby.

  • oxi::lyser oxilyser
   Optický multi-parametrová sonda merajúca koncentráciu rozpusteného kyslíka a teplotu priamo vo vode. Bez potreby minimálneho prietoku na produkciu presných meraní a tiež zahrňuje merania teploty pre On-Line korekciu. Minimálna všeobecná kalibrácia a prakticky nulová údržba..

  • soli::lyser
   Optická sonda merajúca koncentrácie rozptýlených častíc priamo vo vode. Zahŕňa tiež merania teploty pri on-line korekcii. Použitím princípu infračervenej absorpcie, merania nie sú ovplyvnené zafarbením. Soli::lyser™ využíva systém automatického čistenia, ktorý používa stlačený vzduch pre odstránenie usadenín.


 • Elektrochemické senzory

  • chlori::lyser
   Chlori::lyser je revolučný pH- a pretokovo-nezávislý senzor pre monitorovanie voľného alebo celkového chlóru. Jeho vnútorná vyrovnávacia pamäť elektrolytu umožňuje pH-nezávislé merania medzi pH 4 – 10+, a jeto 3-elektródový systém poskytuje extrémne stabilné hodnoty. Vysoká presnosť je zaistená dokonca aj pri vysokých výkyvoch pH, teploty a prietoku.

  • pH::lyser
   Senzor bez potreby údržby na meranie pH a teploty priamo v médiu alebo prietokovej bunke, v reálnom čase. Dokonca aj v ťažkých podmienkach (až do 90°C) alebo vo vodách s veľmi nízkou vodivosťou je presnosť a stabilnosť meraní zaručená.

  • redo::lyser
   Dlhodobo stabilný senzor bez potreby údržby, na on-line merania ORP ponorením do média alebo v prietokovej bunkce. Vďaka pravratnej elektróde je vysoká presnosť zaručená prakticky v každom médiu aj pri tých najťažších podmienkach.

  • condu::lyser
   Condu::lyser je dlhodobo stabilná sonda pre online meranie vodivosti, automaticky kompenzovanej s teplotou, bez potreby údržby. Toto zariadenie môže byť pripevnené priamo v zariadení, alebo v prietokovej bunke poskytujúc vysokú presnosť, čo sa týka vodivých či nevodivých meraní.    chlorilyserpHlyserredolysercondulyser© [Maň] - Marianna Sameliaková