s::can - je svetový líder v technológii ponorných online spektrometrických sond a poskytuje monitorovacie systémy a softvér pre aplikácie pitnej, odpadovej vody, a tiež aplikácie priemyselnej a enviromentálnej vody .Podrobnejšie informácie o produktoch a aplikáciách nájdete na : www.s-can.at© [Maň] - Marianna Sameliaková